Voetbal4u.com

Eredivisie Geert Wilders woedend na eerste VI Vandaag: ‘Eis rectificatie’

Geert Wilders is niet blij met het programma VI Vandaag dat gisteren voor het eerst van start ging. Tafelgast Ozcan Okyul had namelijk een aantal uitspraken over de politicus die niet in goede aarde zijn gevallen.

De schrijver annex presentator zei dat de leider van de PVV mensen met een moslim-achtergrond stemrecht wil ontnemen en dat de politicus bewust aan de zijlijn blijft in het politieke spectrum in Nederland. Wilders baalt van de opmerkingen en eist via zijn advocaat Geert-Jan Knoops een snelle rectificatie van Akyol.

“Gisteravond (maandagavond, red.) tijdens de uitzending van VI Vandaag, waar u te gast was, is door u omtrent de PVV, naar aanleiding van een opmerking van de heer Derksen, gezegd dat ‘wanneer de scherpe kantjes bij de heer Wilders eraf zijn, hij dan ook hele redelijke dingen heeft’, de navolgende reactie gegeven: ‘Het probleem is, hij wil van mensen met een moslim-achtergrond het stemrecht ontnemen. Die zet zichzelf buitenspel. Dus hij mag niet meedoen? Hij wil niet meedoen’. (vanaf minuut 16.59), daarbij doelend op de heer Wilders als partijleider.”

“Deze uitspraak ontbeert iedere juiste feitelijke grondslag of basis aangezien de PVV in geen enkel partijprogramma cq. standpunt de bewering van u ooit heeft geuit of anderszins naar voren gebracht. Door evenwel deze feitelijk ongefundeerde en onware uitspraak te doen, heeft u schade toegebracht aan de naam van de PVV en in het bijzonder de partijleider van de PVV, de heer Wilders, welke schade onder meer bestaat uit aantasting van de reputatie van de PVV.”

“De PVV heeft enkel in het verleden, en in het heden, het standpunt naar voren gebracht dat er geen stemrecht zou moeten bestaan voor mensen met een dubbele nationaliteit, en dit ongeacht welke dubbele nationaliteit dan ook. Dit heeft niets van doen met personen ‘met een moslim-achtergrond’ (zie hiervoor onder meer het online nieuwsartikel waarin de PVV dit standpunt uitdraagt getiteld ‘Wilders: dubbele nationaliteit? Niet meer stemmen’. NOS 7 april 2018”, zo brengt Knoops namens Wilders in herinnering.

“Uw uitspraak valt ook stellig buiten de vrijheid van meningsuiting, die u als gastspreker cq. columnist toekomt, omdat het hier niet gaat om een waardeoordeel maar om een feitelijke bewering van uw zijde die apert onjuist blijkt te zijn”, vervolgt Knoops zijn aanklacht richting Akyol. “Uit de rechtspraak volgt dat van een onrechtmatige uitlating sprake is indien onder meer ten tijde van de uitlating de bewering geen steunt vindt in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal en de gevolgen van een dergelijke uitlating voor de betrokken persoon ernstig kan zijn. Aan deze criteria voldoet uw uitlating zonder meer, mede gelet op het feit dat de publieke beeldvorming omtrent de PVV als zijnde een belangrijke oppositiepartij door uw onrechtmatige uitspraak negatief kan worden beïnvloed.”

“Gelet hierop wordt u door dezen nadrukkelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die uw onrechtmatige uitlating heeft teweeg gebracht en nog zal teweeg brengen en wordt u verzocht, en voor zover nodig hierbij gesommeerd, om binnen vijf dagen na heden uw uitspraak publiekelijk te rectificeren, temeer daar u deze uitspraak heeft gedaan in een programma dat, naar wij begrepen, zeer goed is bekeken door het Nederlandse publiek met een kijkersaantal van ongeveer een miljoen mensen”, zo besluit de advocaat van Wilders zijn relaas, die toevoegt dat er actie zal worden ondernomen als Akyol niet overgaat tot een rectificatie.Laat een reactie achter

Your email address will not be published.